Phễu lọc chân không 300ml đường kính lọc 47mm

1.710.000

Dung tích phễu: 300ml

Đường kính lọc: 47mm

Vùng lọc hiệu quả: 12.5-13.1cm²

Phin lọc: 25mm, 0.2µm

Kích thước ống: 5/16 inch (7mm)

 

bo-loc-chan-khong-300ml-MF-3-3a
Phễu lọc chân không 300ml đường kính lọc 47mm

1.710.000

CẦN TƯ VẤN