Tube 2.0 ml chưa bao gồm nắp vặn, màu trong (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 2340-00S và 2340-00, 2340-07 và 2340-07S

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 500 cái/gói, 10 gói/thùng

Tube 2.0 ml có viền, chưa bao gồm nắp, được chia vạch và tiệt trùng, màu trong

Tube 2.0 ml nắp vặn có chia vạch và màu trong
Tube 2.0 ml chưa bao gồm nắp vặn, màu trong (SSI – Mỹ)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN