Tube 2.0 ml chưa bao gồm nắp vặn, màu trong (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 2340-00S

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 500 cái/gói, 10 gói/thùng

Tube 2.0 ml có viền, chưa bao gồm nắp, được chia vạch và tiệt trùng, màu trong

 

Tube 2.0 ml nắp vặn có chia vạch và màu trong
Tube 2.0 ml chưa bao gồm nắp vặn, màu trong (SSI – Mỹ)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN