Tủ sấy đối lưu tự nhiên thông minh ThermoStable SON (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Tủ sấy đối lưu tự nhiên thông minh ThermoStable SON

Model: SON-31 / SON-50 / SON-105 / SON-155

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

 

 

Tủ sấy bằng khí cưỡng bức thông minh ThermoStable SOF (Daihan - Hàn Quốc)
Tủ sấy đối lưu tự nhiên thông minh ThermoStable SON (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

NHẬN TƯ VẤN