Tủ sấy bằng khí cưỡng bức công nghiệp WOF (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Tủ sấy bằng khí cưỡng bức công nghiệp WOF

Model: WOF-L400 / WOF-L800 / WOF-L1000

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng