Tủ đông UniFreez U -86ºC~-65ºC (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Tủ đông UniFreez U -86ºC~-65ºC

Model: U400/ U500/ U700/ U800

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

 

Tủ đông UniFreez U (Daihan - Hàn Quốc)
Tủ đông UniFreez U -86ºC~-65ºC (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

NHẬN TƯ VẤN