Tủ ấm nhiều buồng mẫu WIM (Daihan – Hàn Quốc)

255.544.000

Tên sản phẩm: Tủ ấm nhiều buồng mẫu WIM

Model:  WIM-4 / WIM-R4 / WIM-RL4

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

 

 

Tủ ấm nhiều buồng mẫu WIM (Daihan - Hàn Quốc)
Tủ ấm nhiều buồng mẫu WIM (Daihan – Hàn Quốc)

255.544.000

CẦN TƯ VẤN