Tủ ấm đối lưu thông minh ThermoStable SIF (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Tủ ấm đối lưu thông minh ThermoStable SIF

Model:  SIF-50 / SIF-105 / SIF-155

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

 

 

Tủ ấm đối lưu thông minh ThermoStable SIG (Daihan - Hàn Quốc)
Tủ ấm đối lưu thông minh ThermoStable SIF (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

NHẬN TƯ VẤN