Tủ ấm đối lưu cưỡng bức PURICELL 100 (CRYSTE- Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Tủ ấm đối lưu cưỡng bức PURICELL 100

Model: PURICELL 100

Nhà sản xuất: CRYSTE- Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng