Thiết bị gia nhiệt cốc mẫu WHM (Daihan – Hàn Quốc)

2.954.000

Tên sản phẩm: Thiết bị gia nhiệt cốc mẫu WHM

Model: DH.WHM12141 / DH.WHM12151 / DH.WHM12142 / DH.WHM12152 / DH.WHM12143 / DH.WHM12153 / DH.WHM12144 / DH.WHM12154 / DH.WHM12145 / DH.WHM12155 / DH.WHM12146 / DH.WHM12156 / DH.WHM12147 / DH.WHM12157 / DH.WHM12148 / DH.WHM12158 / DH.WHM121481 / DH.WHM121581 / DH.WHM12149 / DH.WHM12159

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

 

 

Thiết bị gia nhiệt cốc mẫu WHM (Daihan - Hàn Quốc)
Thiết bị gia nhiệt cốc mẫu WHM (Daihan – Hàn Quốc)

2.954.000

CẦN TƯ VẤN