Thiết bị gia nhiệt bình cầu có khuấy từ 50~1200rpm (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Thiết bị gia nhiệt bình cầu có khuấy từ 50~1200rpm

Model: DH.WHM12030 / DH.WHM12040 / DH.WHM12031 / DH.WHM12041 / DH.WHM12032 / DH.WHM12042 / DH.WHM12033 / DH.WHM12043 / DH.WHM12034 / DH.WHM12044 / DH.WHM12035 / DH.WHM12045 / DH.WHM12036 / DH.WHM12046 / DH.WHM8057 / DH.WHM8057.1 / DH.WHM12037 / DH.WHM12047 / DH.WHM12038 / DH.WHM12048 / DH.WHM8060 / DH.WHM8060.1 / DH.WHM8061 / DH.WHM8061.1

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988