Thiết bị gia nhiệt beaker có khuấy WHM (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Thiết bị gia nhiệt beaker có khuấy WHM

Model: DH.WHM121601 / DH.WHM121611 / DH.WHM121602 / DH.WHM121612 / DH.WHM121603 / DH.WHM121613 / DH.WHM121605 / DH.WHM121615 / DH.WHM121606 / DH.WHM121616 / DH.WHM121607 / DH.WHM121617 / DH.WHM121608 / DH.WHM121618 / DH.WHM121609 / DH.WHM121619 / DH.WHM121610 / DH.WHM121620

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

 

 

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988