Thanh khuấy bằng nhựa CW (Cowie – Anh)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Thanh khuấy bằng nhựa CW

Model: CW.003.250/ CW.003.300/ CW.003.350/ CW.003.400/ CW.003.1200/ CW.003.1250/ CW.003.1300

Nhà sản xuất: Cowie – Anh

Bảo hành: 12 tháng