Tấm PCR 384 giếng (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 3435-00 / 3430-00

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Tấm PCR 384 giếng (SSI – Mỹ)