Tấm đệm chèn cho nắp vặn (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 2000D-09 / 2000D-41 / 2000D-51 / 2000D-52 / 2000D-53 / 2000D-54 / 2000D-55 / 2000D-56

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 100 cái mỗi gói, 5 gói/túi, 10 túi/thùng

Tấm đệm chèn cho nắp vặn với nhiều màu sắc để lựa chọn