Rack lạnh giữ ống ly tâm IsoFreeze® (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 5630 – T4 | 5630 – T6

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 1 rack/gói, 5 gói/hộp

Kích thước: 146 x 105 x 70 mm

Rack lạnh giữ ống ly tâm IsoFreeze®, thích hợp cho tube 0.5 ml; 1.5  ml và 2.0 ml

Rank lạnh giữ ống ly tâm IsoFreeze® 1
Rack lạnh giữ ống ly tâm IsoFreeze® (SSI – Mỹ)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN