Rack đổi màu IsoFreeze® PCR & qPCR (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 5640 – T4 | 5640 – T6

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 2 rack/gói, 5 gói/hộp

Rack đổi màu IsoFreeze® PCR & qPCR, thích hợp cho tube PCR 0.1 ml – 0.2 ml hoặc đĩa 96 giếng

Rack đổi màu IsoFreeze® PCR & qPCR
Rack đổi màu IsoFreeze® PCR & qPCR (SSI – Mỹ)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN