Pipet pasteur 1ml tiệt trùng, độ dài 162mm (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 30-0135A1

Nhà sản xuất: Biologix – Mỹ

Đóng gói: 1 chiếc/túi, 500 túi/gói

Pipet pasteur 1 ml tiệt trùng bằng bức xạ Gamma

Pipet pasteur 1ml tiệt trùng
Pipet pasteur 1ml tiệt trùng, độ dài 162mm (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN