Phễu lọc chân không 500ml đường kính lọc 47mm

1.990.000

Dung tích phễu: 500ml

Đường kính lọc: 47mm

Vùng lọc hiệu quả: 12.5-13.1cm²

Phin lọc: 25mm, 0.2µm

Kích thước ống: 5/16 inch (7mm)

 

Phễu lọc chân không 300ml đk lọc 47mm LF3/3a
Phễu lọc chân không 500ml đường kính lọc 47mm

1.990.000

CẦN TƯ VẤN