Ống và nắp 2.0 ml có chia vạch (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 2641-0B hoặc 2641-0BS

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 500 cái/hộp, 10 hộp/thùng

Ống và nắp 2.0 ml có chia vạch (SSI – Mỹ)