Ống tuần hoàn Silicone & Teflon PFA cách nhiệt (SciLab – Hàn Quốc)

Liên hệ

Model: SL.Tub4021 / SL.Tub4022 / SL.Tub4023 / SL.Tub4024 / SL.Tub4025 / SL.Tub4026 / SL.Tub4031 / SL.Tub4032 / SL.Tub4033 / SL.Tub4034 / SL.Tub4035 / SL.Tub4036

Nhà sản xuất: SciLab – Hàn Quốc

 

Ống tuần hoàn SL.Tub (SciLab - Hàn Quốc)
Ống tuần hoàn Silicone & Teflon PFA cách nhiệt (SciLab – Hàn Quốc)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN