Ống ly tâm 5mL có chia vạch (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 1410-00 / 1410-00S / 1410-09S / 1410-09 / 1410-S0S / 1410-S0 / 1410-S7S / 1410-S7

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Ống ly tâm 5mL có chia vạch với nhiều màu sắc khác nhau, có chia vạch

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988