Ống ly tâm siêu nhỏ 5mL có chia vạch (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 1410-00 / 1410-00S / 1410-09S / 1410-09 / 1410-S0S / 1410-S0 / 1410-S7S / 1410-S7

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 100 cái/gói, 2gói/hộp

Ống ly tâm siêu nhỏ 5.0 mL với nhiều màu sắc khác nhau, có chia vạch