Ống ly tâm chia độ 1.5 mL có nắp, chịu được nhiệt độ sôi (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 1260-00S và 1260-00

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 500 cái/gói, 10 gói/thùng

Ống ly tâm có chia vạch 1.5 mL có nắp, chịu được nhiệt độ sôi