Ống lưu mẫu âm sâu 2.0ml, tiệt trùng (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 81-7203 / 81-7204 / 81-7205 / 81-8204

Nhà sản xuất: Biologix – Mỹ

Đóng gói: 50 chiếc/túi, 40 túi/thùng

Tube lưu mẫu âm sâu 2.0 ml, tiệt trùng không có DNase & RNase, không chứa endotoxin và DNA người

Ống lưu mẫu âm sâu 2.0ml, tiệt trùng (Biologix - Mỹ)
Ống lưu mẫu âm sâu 2.0ml, tiệt trùng (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN