Ống lưu mẫu âm sâu 0.5ml, tiệt trùng (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 81-7053 / 81-7054 / 81-7055 / 81-7056

Nhà sản xuất: Biologix – Mỹ

Đóng gói:  50 chiếc/túi, 40 túi/thùng

Ống lưu mẫu âm sâu 0.5ml đáy nhọn và đáy bằng có tiệt trùng

Ống lưu mẫu âm sâu 0.5ml, tiệt trùng (Biologix - Mỹ)
Ống lưu mẫu âm sâu 0.5ml, tiệt trùng (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN