Ống falcon 50 mL chia vạch, Có chân đế, tiệt trùng (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 2940-S0 và 2940-S0S

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 50 cái/hộp, 10 hộp/thùng

Ống ly tâm 50 mL chia vạch, Có chân đế, tiệt trùng (SSI – Mỹ)