Ống Cryovial trữ lạnh 1.2ml/ 1.8ml/ 5.0ml (SPL – Hàn Quốc)

Liên hệ

Mã sản phẩm:43111 ~ 43023

Nhà sản xuất: SPL – Hàn Quốc

Đóng gói: Đóng gói khác nhau cho từng mã

Tube Cryovial trữ lạnh 1.2ml / 1.8ml / 5.0ml dùng cho lưu mẫu âm sâu

 

Ống Cryovial trữ lạnh 1.2ml/ 1.8ml/ 5.0ml
Ống Cryovial trữ lạnh 1.2ml/ 1.8ml/ 5.0ml (SPL – Hàn Quốc)

Liên hệ

NHẬN TƯ VẤN