Ống chia độ 50 mL đế hình nón kèm giá đỡ (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 2931-S0 và 2931-S0-58000

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 1giá 25 ống/hộp, 12 hộp/thùng

Ống chia độ 50 mL, Đế hình nón kèm giá đỡ (SSI – Mỹ)