Ống 2.0ml, đế hình nón có chân, không chia vạch (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 2640U00 và 2640U00S

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 500 cái/hộp, 10 hộp/thùng

Ống 2.0ml, đế hình nón có chân, không chia vạch (SSI – Mỹ)