Ống 1.2ml – 1.25ml tiệt trùng (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 703A-00 / 713A-00 / 703B-00 / 703C-00 / 713B-00 / 713C-00 / 713C-S0 / 713B-S0

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Ống 1.2mL-1.25mL (SSI – Mỹ)

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988