Nắp vặn vòng chữ O tiêu chuẩn (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 2001-00 và 2001-00S

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 500 cái/hộp, 10 hộp/thùng

Nắp vặn vòng chữ O tiêu chuẩn (SSI – Mỹ)