Nắp dải 12 ống chuyên dụng dành cho ống PCR (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 3103-00 và 3103-00S

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: Dải 80 cái/hộp, 10 hộp/thùng

Nắp dải 12 ống chuyên dụng dành cho ống PCR (SSI – Mỹ)