Máy nhân gen PCR 96 giếng E02

Liên hệ

Hãng sản xuất: Astec – Nhật Bản

Nước sản xuất: Nhật Bản

Mã sản phẩm: E02

Năm sản xuất: 2019

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485