Hệ thống bộ lọc chân không 3 vị trí với bơm chân không Rocker

Liên hệ

Hệ thống bộ lọc chân không 3 vị trí với bơm chân không gồm:

+  Bơm hút chân không Rocker

+ Bộ lọc chân không 3 vị trí

+ Bình chứa 4000ml (Tùy chọn)

+ Ống Dây silicone

+ Màng lọc (tùy chọn thêm)

+ Đèn xì tiệt trùng (Với bộ lọc thép không gỉ)

 

Hệ thống bộ lọc chân không 3 vị trí với bơm chân không Rocker
Hệ thống bộ lọc chân không 3 vị trí với bơm chân không Rocker

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN