Hệ thống bộ lọc chân không 1 vị trí với bơm chân không Rocker

Liên hệ

Hệ thống bộ lọc chân không 1 vị trí với bơm chân không gồm:

+  Bơm hút chân không Rocker

+ Bộ lọc chân không

+ Ống Dây silicone

+ Màng lọc (tùy chọn thêm)

 

Hệ thống bộ lọc chân không 1 vị trí với bơm chân không
Hệ thống bộ lọc chân không 1 vị trí với bơm chân không Rocker

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN