Giấy lọc định lượng số 5A (Advantec – Nhật Bản)

Liên hệ

Hãng sản xuất: Advantec
Xuất xứ: Nhật Bản
Mã sản phẩm: 1511010, 1511012, 1511013, 1511015, 1511016, 1511024, 1511025, 1511028, 1511033, 1511034, 1511035, 1511037, 1511040, 1511046, 1511047, 1511055, 1511060, 1511070, 1511090, 1511105, 1511110, 1511125, 1511135, 1511150, 1511185, 1511240, 1511285, 1511300, 1511330, 1511360, 1511400, 1511500, 1513045, 1513046, 1513300, 1513485
Đóng gói: 100 cái/ hộp
Giấy lọc định lượng số 5A Mức lọc nhanh >10 µm.

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988