Giấy cân mẫu WEF (Daihan – Hàn Quốc)

23.000

Tên sản phẩm: Giấy cân mẫu WEF

Mã sản phẩm: DH.WEP002 / DH.WEP001 / DH.WEP003

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Đóng gói: 500 tờ/hộp

 

Giấy cân mẫu WEF (Daihan - Hàn Quốc)
Giấy cân mẫu WEF (Daihan – Hàn Quốc)

23.000

CẦN TƯ VẤN