Dung dịch chuẩn độ PH (Rocker- Đài Loan)

Liên hệ

Hãng sản xuất: Rocker – Đài Loan
Mã sản phẩm: 168700-50; 168400-50; 168100-50; 168103-50
Máy đo PH cầm tay EC-210 có thông số:

◆ Dung dịch chuẩn pH 7.00 ± 0.01, 500ml

◆ Dung dịch chuẩn pH 4.01 ± 0.01, 500ml

◆ Dung dịch chuẩn pH 10.01 ± 0.01, 500ml

◆ Dung dịch chuẩn 3M KCL, 500ml

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988