Đĩa xét nghiệm miễn dịch 96 giếng (SPL – Hàn Quốc)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 32296 ~ 32796

Nhà sản xuất: SPL – Hàn Quốc

Đóng gói: 10cái/ gói, 100gói/thùng

Đĩa xét nghiệm miễn dịch 96 giếng không có nắp

Đĩa xét nghiệm miễn dịch 96 giếng (SPL - Hàn Quốc)
Đĩa xét nghiệm miễn dịch 96 giếng (SPL – Hàn Quốc)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN