Đĩa tròn & đĩa 6 giếng đồng tâm (SPL – Hàn Quốc)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 100350 ~ 30206

Nhà sản xuất: SPL – Hàn Quốc

Đóng gói: Chi tiết trong mục thông số kỹ thuật

Đĩa tròn & đĩa 6 giếng đồng tâm SPL Life Sciences

Đĩa tròn & đĩa 6 giếng đồng tâm (SPL - Hàn Quốc)
Đĩa tròn & đĩa 6 giếng đồng tâm (SPL – Hàn Quốc)

Liên hệ

NHẬN TƯ VẤN