Đĩa (phiến) nuôi cấy tế bào (SPL – Hàn Quốc)

1.200.000

Mã sản phẩm: 30096 ~ 34296

Nhà sản xuất: SPL – Hàn Quốc

Đóng gói: Đóng gói khác nhau cho từng giếng

Đĩa (phiến) nuôi cấy tế bào 6 giếng đến 384 giếng

Đĩa (phiến) nuôi cấy tế bào (SPL - Hàn Quốc)
Đĩa (phiến) nuôi cấy tế bào (SPL – Hàn Quốc)

1.200.000

CẦN TƯ VẤN