Đĩa PCR 96 giếng Semi-Skirt (Sorenson BioScience – Mỹ)

Liên hệ

Code: 31040 / 35800 / 35810 / 35820 / 35830 / 35840 / 35850 / 35900 / 37380 / 37390

Xuất xứ: Sorenson BioScience – Mỹ

Đóng gói: 25 Plates/Pack, 1 Pack/Case

Đĩa PCR 96 giếng Semi-Skirt dạng mặt gờ chất lượng cao, phù hợp cho các máy PCR.

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988