Đĩa nuôi cấy tế bào 35×10 mm (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 07-3035

Nhà sản xuất: Biologix – Mỹ

Đóng gói:  10 chiếc/túi

Đĩa nuôi cấy tế bào 35×10 mm có nắp thông hơi để trao đổi khí tốt hơn