Đĩa nuôi cấy tế bào 15×25 mm (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 07-3150

Nhà sản xuất: Biologix – Mỹ

Đóng gói: 10 chiếc/túi

Đĩa nuôi cấy tế bào 15×25 mm có nắp thông hơi để trao đổi khí tốt hơn