Đĩa nhôm dùng một lần có tay cầm (LMS® – Nhật Bản)

Liên hệ

Mã sản phẩm: AS5.075.05 / AS5.075.06 / AS5.075.07

Nhà sản xuất: LMS – Nhật Bản

Đĩa nhôm dùng một lần AS dùng lấy mẫu/cân

Đĩa nhôm dùng một lần AS (LMS - Nhật Bản)
Đĩa nhôm dùng một lần có tay cầm (LMS® – Nhật Bản)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN