Đĩa cân nhựa chống tĩnh điện, dùng 1 lần (Simport – Canada)

Liên hệ

Mã sản phẩm: SP.D250.1 / SP.D250.2 / SP.D250.3 / SP.D251.1 / SP.D251.2 / SP.D251.3 / SP.D251.1 / SP.D251.2 / SP.D251.3 / SP.D251.4

Nhà sản xuất: Simport – Canada

Đĩa cân nhựa PS chống tĩnh điện dùng một lần

 

Đĩa cân nhựa chống tĩnh điện SP (Simport - Canada)
Đĩa cân nhựa chống tĩnh điện, dùng 1 lần (Simport – Canada)

Liên hệ

NHẬN TƯ VẤN