Đĩa 96 giếng 1ml, giếng tròn (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 02-2010

Nhà sản xuất: Biologix – Mỹ

Đóng gói: 24 chiếc/hộp, 96 hộp/thùng

Đĩa 96 giếng, giếng tròn, dung tích 1ml chưa hấp tiệt trùng

Đĩa 96 giếng 1ml, giếng tròn (Biologix - Mỹ)
Đĩa 96 giếng 1ml, giếng tròn (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN