Đĩa 96 giếng 2.2ml, giếng vuông (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 02-1022

Nhà sản xuất: Biologix – Mỹ

Đóng gói: 24 chiếc/hộp, 96 hộp/thùng

Đĩa 96 giếng, giếng vuông, dung tích 2.2ml chưa hấp tiệt trùng

Đĩa 96 giếng 2.2ml, giếng vuông (Biologix - Mỹ)
Đĩa 96 giếng 2.2ml, giếng vuông (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN