Đầu tip pipet 10μl – 10000μl (Nichiryo – Nhật Bản)

Liên hệ

Hãng sản xuất: Nichiryo – Nhật

Xuất xứ: Nhật Bản

Mã sản phẩm: ETS-UT | ETS-SG | ETS-LG | BMT2-UT | BMT2-SS | BMT2-SG | BMT2-K | BMT2-LG | BMT2-X | BMT2-Z | BMT2-UTWR | BMT2-SSR | BMT2-SGR | BMT2-LGR | BMT2-XR | BMT2-KR | BMT2-ZR

Đầu tip pipet dải thể tích: 0.1-10 μl; 0.5 – 10μl; 2 – 200μl; 50– 300μl; 100 – 1000μl; 1000 – 5000μl; 1000 – 10000μl

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988