Đầu tip pipet nạp Gel 200ul MµltiFlex Round (Sorenson BioScience – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 13790 / 13810 / 28480

Xuất xứ: Sorenson BioScience – Mỹ

Đóng gói: 200 Tips/Pack, 4 Packs/Case & 1,000 Tips/Bag, 10 Bags/Case

Đầu tip Pipet nạp Gel 200ul (1 – 200 µl) MµltiFlex Round

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988