Đầu tip có lọc 1000µl, đóng gói 1000 cái/túi (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 22-1000 / 22-1001 /

Nhà sản xuất: Biologix – Mỹ

Đóng gói: 1000 chiếc/túi

Đầu tip lọc 1000µl có bộ lọc ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo và làm hỏng mẫu, đảm bảo mẫu chính xác và chính xác

 

Đầu tip có lọc 1000µl, đóng gói 1000 cái/túi (Biologix - Mỹ)
Đầu tip có lọc 1000µl, đóng gói 1000 cái/túi (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN